Home | Contact | Webdesign by Haerden Jan

 

 

De federatie “Euro-Budo” verenigt verschillende disciplines, deze werken samen onder de federatie maar behouden ook hun eigen werking zodat ze hun eigen discipline verder kunnen uitbouwen met steun van onze federatie.

 

Euro-Budo werkt hard aan haar structuur en aan de opleiding van haar lesgevers om zo de kwaliteit hoog te houden.

 

Tevens is Euro-Budo aangesloten bij de Vlaamse Vechtsport Associatie vzw ,een overkoepelend administratief orgaan dat erkend is door de Vlaamse overheid - Sport Vlaanderen.

 

De Vlaamse Vechtsport Associatie (VVA) vzw verenigt verschillende vechtsportdisciplines en is een erkende vechtsportfederatie door de Vlaamse overheid /  Sport Vlaanderen.

Deze disciplines worden ondergebracht in vechtsportzuilen waaraan vechtsportdisciplines/sporten gekoppeld zijn.Iedere specifieke vechtsportzuil heeft zijn eigen werking, disciplines, sporten, competities, contact,…

De Vlaamse Vechtsport Associatie vzw  werkt voortdurend aan haar structuur en aan de opleiding van haar lesgevers om zo de kwaliteit hoog te houden.

 

Doelstellingen VVA :

Een overkoepelende en coördinerende federatie zijn van vechtsportdisciplines.

Aansluiting bieden aan recreatieve en competitieve clubs.

Het onderricht in en de beoefening van deze disciplines bevorderen en propageren.

De gesprekspartner zijn van de aangesloten disciplinezuilen naar de overheid en privéstructuren toe.

Het zoveel mogelijk overnemen van administratieve taken.

De aangesloten disciplines  bijstaan op logistiek, financieel, juridisch, wetenschappelijk en sportief gebied. Het ondersteunen, organiseren en/of

begeleiden van internationale en nationale tornooien, kampioenschappen, demonstraties, stages, cursussen, seminaries,….

Het bespreken, vergelijken en uitwisselen van ervaringen.

Het inrichten van cursussen (Risico-)Vechtsporten voor de opleiding van de trainers in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.

Het inrichten van bijscholingen voor trainers, clubbestuur, vrijwilligers, … Groots opgezette demonstraties, stages, sportkampen ….ondersteunen en/of organiseren  waaraan de aangesloten disciplines kunnen meewerken om hun vechtsportdiscipline te promoten en/of om het sociaal contact tussen de verschillende sporten te bevorderen.

Controle op de toepassing van de reglementen. Toezicht houden om het medische en verantwoord sporten.