Reglement

rt.1)Bij het betreden van de mat wordt er een staande groet uitgevoerd alsook bij het verlaten van de mat.

 

Art.2)De nagels van handen en voeten dienen verzorgd te zijn.

 

Art.3)Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Schoeisel op de mat is ook niet toegelaten.

 

Art.4)De aangeleerde technieken mogen niet buiten de trainingszaal gebruikt worden tenzij in geval van wettige zelfverdediging.

 

Art.5)Het is verboden om tijdens de training opzettelijk zijn tegenstander slagen en verwondingen toe te brengen.

 

Art.6)Wil men de meester iets vragen treedt men hem met een buiging tegemoet, bij het weggaan wederom groeten.

 

Art.7)Het jaarlijks lidgeld dient betaald te worden voor het begin van elke vervaldatum, of kaartje bij de aanvang van elke training afgeven.

 

Art.8)Het afsluiten van de verzekering is verplicht voor iedereen.

 

Art.9)Men dient de trainingsuren te respecteren, indien men te laat komt treedt men de meester vooraan met een buiging tegemoet.

 

Art.10)Lagere bandhouders dienen hogere te respecteren alsook de hogere bandhouders dienen respect te tonen en behulpzaam te zijn voor de lagere bandhouders.

 

Art.11)Trainen in een ander clubverband(vechtkunst of dergelijke) is verboden mits toestemming van de meester.

 

Art.12)De kledij dient elke training proper te zijn.

 

Art.13)Indien men examens wil afleggen dient men in het bezit te zijn van een dobok en gordel met daaronder een zwarte t-shirt

 

Art.14)Indien de meester door omstandigheden niet aanwezig kan zijn wordt een vervanger aangeduid ofwel de hoogste in graad zal op de hoogte gebracht worden.

 

Art.15)Indien men wil deelnemen aan een examen moet men  minimaal 70% van de trainingen hebben gevolgd ongeacht je het programma kent of niet.

 

Art.16)Ook al heb je 70% van de trainingen gevolgd is dit geen garantie dat men mag deelnemen aan het examen. De meester brengt je hiervan wel op de hoogte.

 

Art.17)Indien je een kwetsuur hebt opgelopen meld je dit zo snel mogelijk. Het verzekeringsdocument bezorg je ten laatste 24 uren na het ongeval.

 

Art.18)Personen die niet deelnemen aan de training maar zich toch in de dojo bevinden dienen stil te zijn en respect te hebben voor de leden.

 

Art.19)Kinderen dienen persoonlijk afgehaald te worden aan de trainingszaal en niet buiten de sporthal.

 

Art.20)Hapkido is geen vechtsport maar wel een vechtkunst!!! Het is een zuivere vorm van zelfverdediging waarbij het doel “winnen” onbelangrijk is!


Bij het niet naleven van een of meerdere Art. van dit reglement bestaat de kans op schorsing of definitieve uitsluiting.

 

Waar?


*Sporthal Blookberg

Blookbergstraat 3690 Zutendaal


*Budozaal Sporthal de Kommel

Olympialaan 3630 MaasmechelenTrainingsdagen?


Dinsdagen: 18.30u-19.30u

Vrijdagen: 19.00u - 20.00u


Vrijdagen : 17.00u - 18.00u

Info?


Mail: info@hapkidozutendaal.be

Gsm: 0477/52.10.93

Copyright © All Rights Reserved